تفال به حافظ امروز یکشنبه 1 ابان مه

فرارو- فال از آثار ادبی است، از باورهای کهن، این مرز و بوم است. در گذشته ساکنان این دیار به نویسندگانی روی می آوردند که فکر می کردند حق بهره مندی از این واژه را دارند. اما در گذر زمان تنها یاد حافظ در فرهنگ عامه باقی مانده است

ای که بر مه از خت مشکین کاکدی

خواهش میکنم

Та че борать корд ба ма аб в ранг орагдт

حالیا نیرنگ نکشی خوش بر اب کتیدی

جوری شاد باش که انگار یکی خوب گرفتی

جام کیخوسرو تالب کفراسیاب کتدی

همه عاشق یک شمع شدند

زان پروانه را در سردرگمی پرتاب کرد

گنگ آشک کود نیهادی در دل ورین ما

سایه دولت بر آن کنج کرابدی

Zinhar از اب آن عرد ک شیران را از آن

لب های تشنه ات را لیسیدی و انداختی توی آب

خوب بیداران ببستی وان که از نکش خیال

تهمتی بر شب روان خیل خوبدی کابتی

برده از روخ برفکندی یک نازر در جلوه گاه

و از حیا حور و پری را در هجادی کھدی

باده نوش از جام علم بین که بر ورنج جم

مقصد شهید را از روک ناقبدی را از روک

از فريب نرگس مست است و به درگاه خدا دعا مي كنم

حافظ خلوت نیشین را در شراب انداخت

و از برای سید دل در نکنم زنجیر زلف.

کون کمند خسرو ملیک راگب کھدی

داور داراشکوهای آن که تاج عبتب

از سر تعزیم بر خاک جناب کھدی

نصرت الدین شاه یحیی دشمن کشور است

אז דמ שמשיר، קון אתש דר אב טעדי

شرح فرهنگ لغت: ماه به استاره رخسار زيبا/ اب به معناي سبكي و زيبايي

تفسیر شعر:

اگر پس از در نظر گرفتن همه جوانب، به کسی علاقه مند شدید، خوب است که او را آنطور که باید دوست بدارید و دوست بدارید، مشروط بر اینکه این اعمال نیز از طرف او عکس العملی داشته باشد و همه این اعمال یک طرفه نباشد. سعي ابث و بائلي كردة آي.

Jamiya Calhoun

دوستدار فرهنگ پاپ به طرز خشمگینانه ای فروتن. نینجاهای شبکه های اجتماعی بی عذرخواهی طرفدار الکل دردسر ساز.

تماس با ما