اگر رئیس جمهور درخواست رفراندوم را بدهد، ما از آن استقبال می کنیم

نماینده سبزوار در مجمع گفت: به نظر من مهمتر از رفراندوم برای یک موضوع این است که ساختارهای مدیریتی دولت را اصلاح کنیم تا انسانی تری حکومت کنیم. یعنی مردم در تصمیماتی که در جامعه گرفته می شود نقش داشته باشند این بهتر از رفراندوم در یک موضوع خاص و منحصر به فرد است.

علی اصغر انابستانی نماینده سبزوار در شورای اسلامی در گفتگو با النا در پاسخ به این سوال که «بحث همه پرسی براساس قانون اساسی قرار است در موضوعات مهم کشور انجام شود تا تصمیم نهایی به اراده همه ملت نزدیکتر است.» اجرای چنین اصلی تا چه حد می تواند در برخی موارد مفید باشد؟»، گفت: کیشور کیشور نیست که همه چیز با نظر مردم اداره شود. و حتی سیستم برگزاری انتخابات به گونه ای است که این انتخابات توسط مردم یعنی دولت برگزار می شود و او فقط انتخابات را هدایت و نظارت می کند و در زمینه برگزاری انتخابات، هیأت های اجرایی، اداره بودجه و بازرسی همه تشکیل می شود. گروهی از افراد مورد اعتماد

وی ادامه داد: در قانون اساسی نیز در برخی زمینه ها پیش بینی شده است که تصمیم گیری در ساختارهای فعلی اداری مشکل است و احساس می شود تاثیر شگرفی در زندگی مردم دارد یا احساس می شود تفاوت های بسیار خاصی در این زمینه وجود دارد. ارتباط با آن موضوع است.

عضو کمیسیون مجامع جمعی افزود: اما از آنجایی که برگزاری انتخابات سراسری قطعا مستلزم هزینه های سنگین است و از سوی دیگر هر انتخاباتی ضمن افشای چشم مردم، یک سری ایرادات و شکاف های اجتماعی را نیز ایجاد می کند، برگزاری این گونه همه پرسی ها در جهان حداقل می رسد و مردم نظرات خود را در ساختارها ارائه می دهند.

وی تصریح کرد: من بسیار موافقم که بتوانیم این طلسم را در جمهوری اسلامی که البته طلسم است بشکنیم و در موضوعات مهم رفراندوم برگزار کنیم.

عنابستانی تصریح کرد: قانون نیز ساختار و مقدمات اجرایی دارد، یعنی رئیس جمهور باید موضوعی را که می خواهد به رای گیری عمومی بگذارد به مجمع بیاورد، درخواست رئیس جمهور باید با سه چهارم نمایندگان تصویب شود. و اجرا خواهد شد و همه پرسی اعلام می شود.

وی تاکید کرد: اگر آقای رئیس جمهور این تصمیم را بگیرد ما در مجمع از ایشان استقبال می کنیم چرا که ما نیز درگیر چنین جریاناتی هستیم و این روند خوبی است.

عنابستانی با تاکید بر اهمیت اصلاح برخی ساختارهای دولتی گفت: به نظر من مهمتر از رفراندوم برای یک موضوع این است که ساختارهای مدیریتی دولت را اصلاح کنیم تا افراد بیشتری را اداره کنیم. یعنی مردم باید در تصمیماتی که در جامعه گرفته می شود نقش داشته باشند این بهتر از رفراندوم در یک موضوع خاص و منحصر به فرد است.

وی در تشریح اصلاحات مورد نیاز در این راستا ابراز داشت: به عنوان مثال باید به دولت های محلی و انتخابات محلی ارزش بیشتری قائل شویم، به شوراهایی که منتخب مردم هستند اختیار و جایگاه بیشتری بدهیم، مدیریت شهری کامل و یکپارچه در حوزه‌های آب و برق، گاز، حمل‌ونقل و سایر امور به انتخاب مردم واگذار می‌شود و شهرداران مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شوند.

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی افزود: در این روند مردم محلی در بسیاری از تصمیماتی که در حوزه بودجه اتخاذ می شود نقش دارند. مثلا چرا بودجه استان را به خود استان نسپاریم و بعد مدیران استان و معتمدین مردمی به استان ها بیایند و در جلسات بنشینند و بر اساس نیاز استان بودجه را تقسیم کنند. به نظر مردم، اگر بتوانیم ساختار حکومت مان را مردمی کنیم و نقش مردم در حوزه های مختلف را گسترش دهیم، این ذهنیت وجود ندارد که حتماً برای یک موضوع باید برویم و انتخابات برگزار کنیم. زیرا مردم نظرات خود را در مورد همه موضوعات بیان خواهند کرد.

وی تصریح کرد: این اتفاقی است که باید اتفاق بیفتد و من اسمش را گذاشتم «مردم سازی و حکومت بر اساس نگاه مردم»، باید توجه داشته باشیم که فقط در روز انتخابات نیست که به مردم نیاز داریم، به مردم نیاز داریم. در همه زمینه ها و مولفه ها توسط دولت شکل می گیرد.

عنابستانی با تاکید بر اهمیت افزایش نقش مردم در حکمرانی گفت: مردم باید آنقدر درگیر مسائل اداره جامعه و کشور باشند که خود دولت را بشناسند، همان اتفاقی که در دهه اول انقلاب افتاد. و مردم تفاوتی بین خود و دولت نمی دیدند اما آرام آرام بعد از دهه اول انقلاب شروع شد و شکل گرفت. وقتی مردم دولت را از خودشان بشناسند، می دانند که در تصمیم گیری های دولت چه بزرگ و چه کوچک، بالا و پایین درگیر هستند.

وی ادامه داد: به نظر من نسخه این توافق نسخه بهتر حاکمیت مردم است، رفراندوم گاهی آدرس اشتباه است، به طوری که فکر می کنیم حکومتی استبدادی و دیکتاتور هستیم که به آن توجهی نمی کنیم. رأی مردم و چرایی برگزاری رفراندوم». رفراندوم تنها یکی از اجزای ساختار حکومت مردمی است، ما در حال حاضر به اشکال مختلف در حال تجربه حکومت مردم هستیم و باید آن را قوی کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که «شما گفتید موافق برگزاری رفراندوم هستید و در صورت پیشنهاد رئیس جمهور از آن حمایت می کنید، به نظر شما چه موضوع یا موضوعاتی را می توان برای برگزاری رفراندوم در نظر گرفت؟» به چند مورد اشاره کرد. باید این را تشخیص داد، اما من معتقدم که اکنون راه حلی برای این موضوع نداریم که نتوانیم آن را در ساختار اداره جوانان حل کنیم.

وی ادامه داد: عده ای موضوعات مختلفی را برای برگزاری رفراندوم مطرح می کنند، مثلاً می گویند معامله از نظر یک، دو یا چهار مشخص است، جمع بندی کنیم؛ به نظر می رسد این موضوع در مورد همه پرسی است. هیچکس در این موضوع تردیدی ندارد، چرا باید در موضوع توافق همه پرسی برگزار کنیم؟

عضو کمیته مجامع جمعی افزود: به عنوان مثال برای برخی بحث ها رفراندوم را نمی توان در رفراندوم گذاشت، مثلا بحث حجاب جزء اصل اساسی قانون است و تغییر ناپذیر است. .

وی خاطرنشان کرد: الان فکر نمی‌کنم این موضوعی باشد که بگوییم در ساختارهای فعلی این موضوع قابل حل نیست و باید برای این موضوع برویم و رفراندوم برگزار کنیم، اما اگر چنین چیزی به دولت بیاید و ایجاد شود. خیلی خوب است که آن را نگه داریم.”

عنابستانی در پاسخ به این سوال که «امام، رهبری و جاهای دیگر بارها درباره امکان تغییر و اصلاح قانون اساسی صحبت کرده اند، اما شما از تغییرناپذیری قانون اساسی می گویید»، تصریح کرد: قانون اساسی قطعا قابل تغییر است و قانون اساسی قابل تغییر است. قانون اساسی خود این است این نیز پیش بینی شده است، اما قانون اساسی زمانی که گفته می شود تغییر نمی کند. چهارم اصلی این اصل می گوید که تطبیق و شئون همه احکام قانون اساسی بر اساس دین مبین اسلام است، این اصل بر همه چیز حاکم است و اصلاً قابل تغییر نیست. در واقع برخی از اصول قانون اساسی مانند اصل چهارم قابل تغییر نیست.

Fletcher Hobbs

نینجا آبجو عمومی. محقق اینترنت. معتاد وب هیپستر پسند. خواننده مغرور. زیاد می افتد

تماس با ما